Виробництво феросплавів

Потрібна допомога?

Вулиця Георгія Лангемака, Дом.76, Старобільськ

Tel : +38 066 810 24 97

Email : office@metalsplav.com

Українське підприємство «МЕТАЛСПЛАВТЕХНОЛОГІЇ» виробляє ферросплави. На сьогоднішній день-це сучасне підприємство, на якому постійно здійснюється планомірна робота з освоєння виробництва нових та старих ферросплавів та покращення їх якості, що дозволяє нам зайняти лідируючу позицію в галузі виробництва ферросплавів. На нашому сайті Ви можете знайти ферросплави різних марок. Дізнатись ціни на ферросплави, вартість за кг чи тонну. Для більш точного прорахунку вартості Вам необхідно зателефонувати: +38093-873-95-07 або заповнити заявку на сайті.

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛСПЛАВТЕХНОЛОГІЇ" випускає феросплави наступної номенклатури:

Ферросплави-це сплави заліза з кремнієм, марганцем, хромом, ванадієм та іншими елементами, а іноді сплави інших елементів, наприклад, сплав кальцію та кремнію-силікокальцій застосовується при виплавці сталі для покращення її властивостей (зв’язування шкідливих домішок розкислення та легування). У ферросплавах крім основного елемента зазвичай заліза чи кремнія, є один або декілька провідних елементів заради яких метал виплавляють, небажані домішки количество которых строго ограничивается, и вредные примеси, содержание которых ограничивается тысячными и сотыми долями процента. Наприклад, в низьковуглецевому феррохромі: хром-провідний елемент, залізо-основний, кремній-небажана домішка, а вуглець, фосфор і сірчано-шкідливі домішки.

Комплексні феросплави містять кілька провідних елементів, наприклад, феросилікохром-кремній і хром.

Початок промислового виробництва відноситься до 60-х років XIX ст., коли у Франції була освоєна відновлювальна технологія в тигельних печах. У подальшому розвиток отримала виплавка феросплавів у доменних печах, проте недостатньо висока температура цих процесів не дозволяла виробляти високовідсоткові сплави та сплави тугоплавких металів.

Електротермічний спосіб виробництва низьковуглецевих феросплавів з використанням як відновник кремнію був розроблений Ф.М.Бекетом у 1907 році. Інший спосіб отримання низьковуглецевих феросплавів-алюмотермічний процес- був розроблений Н.М. Бекетова.

Згодом були освоєні вугле- та силікотермічні способи виробництва силікокальцію та сплавів на їх основі. Було підвищено якість як по хімічному, так і по гранулометричному складу. Удосконалення алюмінотермічного процесу за рахунок попереднього нагрівання шихти, застосування осадників, використання електроенергії для попереднього розплавлення шихти.

Наші партнери