Виробництво ферросплавів

Виробництво ферросплавів

Українське підприємство «МЕТАЛСПЛАВТЕХНОЛОГІЇ» виробляє ферросплави. На сьогоднішній день - це сучасне підприємство, на якому постійно здійснюється планомірна робота з освоєння виробництва нових та старих ферросплавів та покращення їх якості, що дозволяє нам зайняти лідируючу позицію в галузі виробництва ферросплавів.