Виробництво лігатур

Виробництво лігатур

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛСПЛАВТЕХНОЛОГІЇ" виробляє лігатури методом позапічної алюмотермічної плавки